intoit

Marketing Health Report

Z vašich dat zjistíme, které marketingové aktivity jsou neefektivní a nákladné, a které naopak mají potenciál naplnit strategické a obchodní cíle. Marketing health report slouží jako helicopter-view na marketingovou komunikaci, její efektivitu a ROI.

Marketing health report typicky obsahuje
1. Analýza dat z interních kanálů

Zaměříme se na aktuální komunikaci vaší společnosti, marketingový mix a data, kterými disponujete. Na základě těchto dat vytvoříme přehled a doporučení, jak dál postupovat, které aktivity utlumit nebo ukončit, a do kterých naopak více investovat. Interní marketing health report obsahuje:

 • SWOT analýza značky
 • funkčnost a efektivita jednotlivých kanálů marketingového mixu
 • analýza současného marketingu 
 • analýza dat z Google analytics, CRM, BI…
 • ověření existence a funkčnost marketingové strategie
2. Marketing health report z pohledu trhu a konkurence

Po prozkoumání interních kanálů se zaměříme na zákazníky, konkurenci a trh celkově. Externí marketing health report obsahuje: 

 • aktuální positioning firmy na trhu na základě vnímání zákazníků
 • průzkum konkurence a definice konkurenční výhody vašeho produktu
 • mystery shopping a zákaznický pohled na produkt / službu
3. Na komplexní marketing health navazuje
 • marketingová strategie
 • marketingový plán s konkrétními doporučeními respektující obchodní cíle společnosti
 • doporučení pro volbu externích médií a influencerů