intoit

Marketingová strategie

Vytvoříme jasně definovanou strategii postavenou na datech, prostřednictvím které budete moci naplnit stanovené KPIs vašeho byznysu.

Zlepšte výkonnost svého marketingu a prodeje

Pokud si nevíte rady, jak vstoupit se svým produktem nebo službou na trh, chcete zlepšit výkonnost svého marketingu a prodeje, nebo změnit positioning firmy, připravíme vám pochopitelnou a rychle implementovatelnou marketingovou strategii.

Kroky k naplnění efektivní marketingové strategie
 • analýza současných marketingových komunikačních kanálů
 • definice cílových skupin (Target audience book) a jejich vztah k značce nebo produktu 
 • customer experience journey maps
 • určení efektivního positioningu značky
 • tone of voice a pravidla komunikace se zákazníky
 • koncepce a doporučení marketingového mixu 
 • harmonizace aktivit 
  • definice komunikačních kanálů klíčových k dosažení cílů
  • vyřazení neefektivních (a tedy nákladných) kanálů 
 • optimalizace marketingových procesů 
 • definování kvalitativních a kvantitativních marketingových touchpointů sloužících k naplnění cílů
 • doporučení pro cenotvorbu a analýza cenové elasticity poptávky