intoit

About intoit

Agilní design team z Holešovic

intoit je místem, kde každý den vytváříme nové kreativní nápady, které uvidí statisíce lidí

Human centered design a focus na užitečnost

Úspěšný projekt začíná dobrým průzkumem potřeb cílovky a revizí existujících alternativ na trhu. Využíváme principy Human centered designu a design thinking pro nasměrování vašeho produktu tak, aby maximalizoval svou užitečnost.

Pracujeme v malých kreativních týmech

Namísto omezujících pravidel podporujeme spolupráci. Navrhujeme, škrtáme, měníme a vylepšujeme.

Prototypujeme a testujeme

Každý nápad, myšlenka, návrh designu, uživatelského rozhraní, strategie kampaně i prototyp značky prochází testováním, kde pozorujeme reakce a prověřujeme účinnost návrhu ještě před tím, než ho uvidí klient, nebo dokonce veřejnost.

Agile approach

S agilním přístupem, inspirováni Scrumem, pracujeme na výrobě našich návrhů a prototypů. V krátkých 14denních sprintech vytváříme hodnotu a iterujeme přímo před očima klientů, čímž výrazně snižujeme riziko neúspěchu nebo realizace nepotřebného zadání.

Pracujeme, aby nás to bavilo

Máme rádi projekty a vybíráme si přístupy, které nám dávají hlubší smysl a mají pozitivní společenský dopad.

Hledáme parťáky, ne zaměstnance

intoit není jen firma, je to komunita. Chodíme spolu sportovat, rádi grilujeme, pomáháme si a vzájemně se inspirujeme.

Power of team-learning

Rozšiřujeme si obzory - pořádáme pravidelné interní workshopy, učíme se - pokročilou práci v tabulkách, sledujeme designové trendy, cvičíme copywriting. Zároveň tak zlepšujeme své prezentační dovednosti. V naší knihovně shromažďujeme zajímavé odborné i zábavné tituly, které v Česku jinde jen těžko seženete. K dispozici máme také předplatné pro e-learningové programy s tisíci kurzů.