intoit

Marketingový výzkum: poznejte trh

Nepracujte s hypotézami a rozhodujte se na základě dat. Každé správné rozhodnutí, které má dopad na růst byznysu vychází ze znalosti zákaznických segmentů a trhu. Poskytneme vám přehledné a relevantní informace o trhu, decision makerech, zákaznících a jejich chování.

 

 

Marketingový výzkum na míru vašemu byznysu

Marketingový výzkum přizpůsobíme na míru vašemu byznysu a využijeme efektivní digitální metody (Nebojte, nesbíráme fyzické dotazníky ani nemáme call-centrum).  Prostřednictvím hloubkových rozhovorů, focus groups a kvantitativních průzkumů identifikujeme:

Z pohledu zákazníka a produktu / služby:
 • potřeby a problémy zákazníků
 • nové cílové skupiny
 • optimální ceny produktů a služeb
 • insights, které vás překvapí
 • vlivné influencery
 • aktuální pozici vaší značky a ideální místo na trhu
 • jak nastartovat kampaň pro launch produktu / služby
Z pohledu konkurence:
 • existující řešení u konkurence
 • jejich silné i slabé stránky
 • komunikační kanály, které konkurence využívá
 • pozice konkurentů na trhu
 • mystery shopping a CX (customer experience) u konkurenčních služeb
Výstupem je přehledná prezentace s jasnými akčními kroky.