intoit

Validace a market research

Každé dobré rozhodnutí je postaveno na datech. Předtím, než investujete do realizace produktu, investujte 10 % do ověření, že trh bude produkt opravdu potřebovat (a bude ochoten za něj zaplatit). S čím vám pomůžeme?​

Validace potřeby​

Prostřednictvím hloubkových rozhovorů identifikujeme potřeby cílové skupiny a zjistíme definice skutečných problémů, které potřebuje vyřešit.

Kvantifikace problému

Na náhodných respondentech z cílové skupiny nebo připraveném panelu kvantifikujeme, které problémy jsou pro ně nejvíce bolestivé a zda / nakolik zamýšlené řešení pomůže.

SWOT analýza konkurence

Co jsou silné a slabé stránky alternativních řešení stejného problému? Kde je vaše ideální místo na trhu? Jak vnímají zákazníci jednotlivé konkurenty a jaké jsou na trhu zákaznické segmenty?

Jaké výstupy a odpovědi můžete očekávat?
  • Jaký je market share konkurentů?
  • Jaké důvody vedou k nákupu konkurenčních řešení?
  • Jak získat důvěru zákazníků/uživatelů, když jsme málo známá značka?
  • Jaké zákaznické segmenty mají největší potenciál?
  • Které funkce jsou pro zákazníka kritické a které stačí mít později?
  • Persony, pro které budeme tvořit produkt i marketingovou strategii
  • Co jsou hlavní potřeby a problémy zákazníků?
  • Jaký je skutečný potenciál vašeho nápadu/produktu?