Creative Branding

Navrhneme novou značku, nebo vás provedeme procesem rebrandingu

Proč investovat úsilí do nového brandu?

  • srozumitelnost – úspěšná značka je postavena na insightech, dobré znalosti cílovky a odpovídá na její potřeby
  • positioning – při rebrandingu máme unikátní příležitost nastavit lépe a přesněji cílový positioning značky (i s ohledem na situaci na trhu, konkurenty a alternativy značky)
  • možnost rozšířit publikum – zasažení cílových skupin
  • ikoničnost a lepší zapamatovatelnost – v dnešní době scrollovací lidé méně čtou a informace přichází v extrémním množství, takže jim věnují výrazně menší pozornost; jedině stručné a jednoduché sdělení má šanci získat pozornost
  • lepší komunikace benefitů produktu prostřednictvím značky
  • adaptabilita / liquid design – úspěšná značka je tekutá, funkční na všech médiích a je možné ji lehce používat v nejrůznějších kontextech a formátech; logo musí dobře fungovat jako ikona mobilní aplikace i jako dominantní prvek v televizní nebo YouTube reklamě
  • call-to-action: dobrá značka skrývá příběh a vyvolává aktivitu